Previous Photo: In the middle - Nel mezzo Next Photo: Thoughts of asphalt & earring - Pensieri d'asfalto & orecchino